مشاوره رایگان و نیازسنجی کارفرما

طراحی سایت در اصل یه هنر است و در عین حال دارای جنبه های فنی فراوانی است . هدف از طراحی سایت برقراری ارتباط با مشتری در دنیای مجازی و گسترش دامنه ی همکاری های یک کسب و کار است . از طریق طراحی سایت میتوان با مخاطبین تجارت خود ارتباط برقرار کرده و یا بستری برای انتقال اطلاعات مورد نیاز کاربران را فراهم نمود که در نهایت همه این کارها رضایت مشتری هدف اصلی هر کسب و کاری است که میتوان با طراحی سایت در راستای این هدف گام برداشت . 

در اولین قدم از طراحی یک وب سایت باید مشخص شود که هدف از طراحی سایت مورد نظر برای کارفرما چیست . در این مرحله بایستی کارشناسان طراحی سایت با کارفرما جلسات متعددی گذاشته و تبادل اطلاعات نمایند تا هدف از طراحی سایت برای ایشان مشخص شود و کارشناسان طراحی سایت اطلاعات مفیدی در خصوص زمینه ی فعالیت ارباب رجوع کسب کنند . 

کارشناسان دپارتمان طراحی سایت شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات فاواکو در این خصوص ، پس از شنیدن صحبت های کارفرما و آشنایی با زمینه ی فعالیت ها و مخاطبین وی ، مطابق با کسب و کار کارفرما نیازسنجی و اینده ها و نظرات کارشناسی شده خود را در خصوص طراحی سایت مورد نظر اعلام میکنند . 

 

ratingValue4.8 worstRating 1 bestRating 5 reviewCount 6700