طراحی پروژه مالتی مدیا نمایشگاه بین المللی اصفهان

نام پروژه : طراحی پروژه مالتی مدیا نمایشگاه بین المللی اصفهان

کارفرما : شرکت برگزار کننده نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

تکنولوژی : Adobe Flash , Action Script

ویژگی : حجم بسیار پایین ، سرعت اجرای بالا ، طراحی کاربر پسند

ratingValue4.9 worstRating 1 bestRating 5 reviewCount 6669