طراحی پروژه مالتی مدیا حقیقت

نام پروژه : طراحی پروژه مالتی مدیا حقیقت

کارفرما : واحد فناوری پژوهشکده باقرالعلوم 

تکنولوژی : lua language , Adobe Flash

ویژگی : فشرده سازی رسانه ، کاربر پسند ، سرعت اجرای بالا

ratingValue4.9 worstRating 1 bestRating 5 reviewCount 6789