طراحی وب سایت یا قالب

طراح وب با در نظر گرفتن هدف سایت و مخاطبان آن و با استفـاده از المان های متناسب با رویکرد سـایت و به کمک ذهن خلاق و ذوق هنری خود در بکار بردن ابعاد و رنگها، طرحی خلق می کند که ضمن ایجـاد یکپارچگی در کلیه صفحات وب سایت، نمای تکرار شونده و خسته کننده را به مخاطب القا نکند. در وب سایت باید از الگوی ثابت قالب وب سایت در تمام صفحات استفاده کرد که کاربر به هنگام دیدن صفحات متوجه این است که همه صفحات در یک سایت مشخص هستند.

طرح سایت یا قالب وب سایت به  طراحی گرافیکی صفحات موجود در طراحی وب سایت می گویند، که معرف محتوای آن وب سـایت می باشد. طرح سایت ،جلوه بصـری هدف وب سایت است و اولین بخش از طراحی وب سایت است که ذهن مخاطب را با خود درگیر می کند.

طرح سایت یا قالب وب سایت، یکی از موارد مهمی است که فاواکو در کلیه پروژه های خود به آن توجه ویژه ای دارد، به گونه ای که کاربر پس از ورود به سایت از محیط گرافیکی و امکانات ایجاد شده روی قالب سایت لذت برده و علاوه بر اینکه دوباره به این وب سایت مراجعه کند، آن را به دوستان خود نیز جهت بازدید معرفی نماید.

تیم طراحی وب سایت فاواکو با در اختیار داشتن نیروهای تخصصی در کلیه بخش های طراحی سایت، در ابتدا طرح سایت یا همان قالب سایت را با توجه به اهداف سایت و بر اساس سئو آنالیز و طراحی می نماید، سپس از روی همین طرح سایت، قالب وب سایت یا همان طرح گرافیکی را به صورت حرفه ای و بسیار زیبا طراحی می کند، بصورتی که بتواند در همان نگاه اول، کاربر را با اهداف سایت و امکانات کلی آن آشنا سازد.

ratingValue4.9 worstRating 1 bestRating 5 reviewCount 7727