طراحی نرم افزار کنکور در خانه

نام پروژه : طراحی نرم افزار کنکور در خانه

کارفرما : گروه آموزشی فرهنگی ترنم

تکنولوژی : Lua Language , Adobe flash

ویژگی : فشرده سازی اطلاعات ، 5 محیط متفاوت ، طراحی کاربر پسند

ratingValue4.9 worstRating 1 bestRating 5 reviewCount 6787