طراحی نرم افزار کلید دانش

نام پروژه : طراحی نرم افزار کلید دانش

کارفرما : گروه آموزشی ترنم 

تکنولوژی :  Lua Language , Adobe flash

ویژگی : فشرده سازی اطلاعات ، 4 محیط متفاوت ، طراحی کاربر پسند

ratingValue4.8 worstRating 1 bestRating 5 reviewCount 6786