طراحی نرم افزار جوان بسفارش دادگستری استان قم

نام پروژه : طراحی نرم افزار جوان دادگستری استان قم

کارفرما : واحد فرهنگی دادگستری استان قم 

تکنولوژی : lua language , Action script , Adobe Flash

ویژگی : فشرده سازی رسانه ، کاربر پسند ، سرعت اجرای بالا

ratingValue4.8 worstRating 1 bestRating 5 reviewCount 6786