طراحی پروژه مالتی مدیا فرش شبستان

نام پروژه : طراحی مالتی مدیا فرش شبستان

کارفرما : جناب آقای تاجیک مدیرعامل فرش شبستان

تکنولوژی : Adobe Flash , Action Script

ویژگی : حجم بسیار پایین ، سرعت اجرای بالا ، طراحی کاربر پسند

ratingValue4.8 worstRating 1 bestRating 5 reviewCount 6788