طراحی سایت پایگاه خبری پسماند ایران

نام پروژه : طراحی سایت پایگاه خبری پسماند ایران

کارفرما : مهندسی نعمتی 

تکنولوژی : Php , My Sql , Html , JavaScript

ویژگی : دارای ربات هوشمند پویش گر اطلاعات

ratingValue4.8 worstRating 1 bestRating 5 reviewCount 6780