طراحی سایت نمایشگاه فرش تلألو جمیل

نام پروژه : طراحی سایت نمایشگاه فرش تلألو جمیل

کارفرما : جناب مهندس حقیقت مدیرعامل نمایشگاه فرش تلألو جمیل

تکنولوژی : Php , My Sql , Html , JavaScript , Ajax

ویژگی : طراحی تک صفحه ای و استفاده از ساختار چند لایه

ratingValue4.8 worstRating 1 bestRating 5 reviewCount 6782