طراحی سایت خبرخوان فیدگاه

نام پروژه : طراحی سایت خبرخوان فیدگاه

کارفرما : شرکت پارسا دیتا پرداز

تکنولوژی : Php , My Sql , Html , JavaScript

ویژگی : دارای موتورجست و جوی هوشمند با قابلیت دریافت بی نهایت رکورد از بی نهایت منبع

ratingValue4.9 worstRating 1 bestRating 5 reviewCount 6661