طراحی سایت انتشارات آبانه

نام پروژه : طراحی سایت انتشارات آبانه

کارفرما : جناب آقای اصغری صاحب امتیاز انتشارات آبانه

تکنولوژی : Php , My Sql , Html 

ویژگی : اتصال به درگاه بانک ملت و پرداخت آنلاین

 

ratingValue4.9 worstRating 1 bestRating 5 reviewCount 6781