طراحی سایت ادارات

طراحی سایت برای ادارات، مستلزم رعایت نكات ویژه ای می باشد. ادارات دولتی بر پایه ارائه خدمات، سازمان یافته تشكیل شده اند، لذا در طراحی سایت ادارات می بایست به موضوع ارائه خدمات الكترونیكی از طریق وب سایت به شهروندان و مخاطبان توجه خاصی داشت.

شبکه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات فاواکو با سابقه فراوان در طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت ، خدمات كاملی را در طراحی وب سایت ادارات ارائه می نماید.

با توجه به اینكه هدف از طراحی وب سایت ادارات، ارائه خدمات الكترونیكی مطلوب جهت افزایش راندمان كاری و همچنین كاهش تردد در ادارات مختلف می باشد، لذا طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت این ادارات باید به گونه ای انجام شود كه، علاوه بر اطلاع رسانی مطلوب، بتواند به بهترین نحو از طریق طراحی فرم های الكترونیكی، ارتباط بین مخاطبان و این ادارات را تسهیل نماید، كه فاواکو با توجه به سابقه درخشان، در این زمینه، می تواند انتخاب مناسبی در این رابطه باشد.

ratingValue4.8 worstRating 1 bestRating 5 reviewCount 7848