شش گام برای بهره‌برداری از معماری بدون سرور

امروزه، معماری بدون سرور از طراحی مناسب و خوب برخوردار است و یکی از بهترین روندهای حال حاضر فناوری شناخته می‌شود.
از دید کارشناسان، معماری بدون سرور، بسیار مفید است و در محیط فناوری اطلاعات فعلی، یک عنصر مهم و اساسی به حساب می‌آید. همچنین این نوع از معماری، هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، سرویس‌ها را با سرعت بیشتری مستقر می‌کند و پاسخگویی شرکت‌ها به تقاضای مشتری را افزایش می‌دهد.

 شرکت‌ها معمولاً کارهایی مانند برنامه‌ریزی منابع انسانی را با سیستم همیشه روشن انجام می‌دهند و برخی کارها را نیز با سیستم‌هایی انجام می‌دهند که هر چند وقت یکبار روشن می‌شود.
مثلاً برنامه‌های مرکز تماس یک شرکت در پایان هر ماه و در طول دوره صورت‌حساب، تشکیل موج می‌دهد.

برای بهره‌مند شدن از معماری بدون سرور، اولین نکته آن است که از استفاده مجدد از کد اپلیکیشن موجود در محیط بدون سرور یک اشتباه بزرگ است و موجب نرسیدن به هدف یا تأخیر در تحقق آن می‌گردد.

دومین نکته آن است از اجزای پلتفرم موجود برای عاملیت اپلیکیشن غیرکسب‌وکار استفاده کنید. معماری بدون سرور تمام اجزای مورد نیاز شما را دارد و مؤلفه پلتفرم همواره باید اولین انتخاب شما برای موارد غیرمرتبط با کسب‌وکار باشد.

نکته سوم، تسهیل در استقرار اپلیکیشن با ایجاد یک معماری مرجع است.
نکته چهارم این است که پیش از شروع توسعه، مطمئن شوید که اپلیکیشن شما از فرآیند چرخه عمر توسعه سیستم‌ها پشتیبانی می‌کند.
نکته پنجم آن است که موفقیت در معماری بدون سرور نیاز به مهارت‌های جدید و مختلف دارد. توسعه‌دهندگانی که نحوه اتصال اجزای مختلف و پلتفرم‌ها را به خوبی فهمیده‌اند، می‌تواند به موفقیت بیشتری در این زمینه دست یابند.

نکته آخر این است که برای یک تحول ژرف در فرهنگ فناوری اطلاعات آماده شوید.
با وجود معماری بدون سرور، تحولات عمیقی در بخش فناوری اطلاعات به وجود می‌آید که باید برای انطباق با آنها آماده شوید و کارکنان و شرکت خود را با آن سازگار کنید.

ratingValue4.8 worstRating 1 bestRating 5 reviewCount 5410