تست و تحلیل سایت و رفع مشکلات احتمالی

تست و تحلیل سایت میتواند نقش مهمی در تسریع بخشیدن به روند انجام یک پروژه طراحی سایت داشته باشد . 

در این مرحله نقاط ضعف و قدرت سایت شناسایی شده و نقاط ضعف بر طرف می گردد . همچنین در این گام سایت از لحاظ بهینه سازی و به اصطلاح سئو مورد مطالعه و کارشناسی قرار میگیرد و از هرنظر ایرادات بر طرف می گردد . 

کارشناسان دپارتمان شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات فاواکو علاوه بر اینکه سایت شما را از نظر بهینه سازی سایت  تحلیل میکنند ، نکاتی را که در زمینه افزایش تعداد بازدید مخاطب وجود دارد ، استخراج کرده و پیشنهادات مفیدی در جهت بهبود طراحی سایت و محتوای وب سایت به شما ارائه خواهند داد . 

ratingValue4.9 worstRating 1 bestRating 5 reviewCount 6695