تحویل پروژه و بارگذاری سایت

همانطور که واضح است، رتبه سایت در هنگام جستجوی کلمات کلیدی مشخص، یکی از مهمترین مسائل پیرامون یک وب سایت است چرا که امروزه اکثر کاربران اینترنت از موتور جستجو برای یافتن سایت های مورد نظر خود استفاده میکنند.

دپارتمان طراحی سایت شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات فاواکو بعد از تایید کارفرما و اعمال تغییرات در نسخه ی آزمایشی ، نکات نهایی در خصوص بهینه سازی سایت را انجام داده و پروژه طراحی سایت سفارش شده را به اتمام رسانده و تحویل کارفرما می دهند . 

 تمامی مراحل طراحی سایت از نیاز سنجی تا تحویل سایت مدت زمان مشخصی دارد که در مرحله ی امکان سنجی تعیین زمان می گردد که معمولا بین 20 الی 75 روز کاری قابل انجام است و بستگی به سفارشات و نیازهای کارفرما دارد . 

یکی از هدف گذاریهای اصلی دپارتمان طراحی سایت شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات فاواکو ، ایجاد وب سایت هایی است که بتواند برای صاحبان خود درآمد زا بوده و افزایش مشتری و همچنین گسترش دامنه فعالیت آنان را در پی داشته باشد . 

 

ratingValue4.8 worstRating 1 bestRating 5 reviewCount 6812