امکان سنجی و تحلیل نیازهای کارفرما

دومین گام در طراحی سایت ، بررسی و مطالعه امکان سنجی پروژه طراحی سایت می باشد که مهمترین قدم در شروع یک پروژه طراحی سایت می باشد . 

کارشناسان طراحی سایت شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات فاواکو پروژه طراحی سایت کارفرما را از لحاظ فنی ، اقتصادی ، قانونی ، عملیاتی و زمان بندی به صورت کاملا علمی و اصولی بررسی و مطالعه میکنند و نتیجه را به اطلاع کارفرما می رسانند . 

مرحله ی امکان سنجی از آن جهت حائز اهمیت می باشد که پروژه طراحی سایت از همه ی جوانب مورد بررسی قرار میگیرد و کارفرما از مراحل اجرا و هزینه و  زمان طراحی سایت و پیاده سازی آن مطلع می شود و مطابق با آن برنامه ریزی های مرتبط را انجام میدهد. 

در بین مراحل بررسی ، مرحله ی بررسی فنی و عملیاتی از دیگر مراحل مهم تر میباشد چرا که در این گام سفارشات مشتری از لحاظ فنی بررسی می گردد که آیا امکان پیاده سازی آن در قالب یک وب سایت و با هزینه های معقول امکان پذیر هست یا خیر 

 

دپارتمان طراحی سایت شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات فاواکو دارای کارشناسان فنی و مجرب در خصوص بررسی و مطالعات امکان سنجی پروژه های طراحی سایت می باشد . که در تمامی ساعات شبانه روز در خدمت مشتریان عزیز میباشند . 

ratingValue4.9 worstRating 1 bestRating 5 reviewCount 6691