آموزش بازاریابی با توجه به اهمیت Benchmarking

در زمینه Benchmarking و نقش آن در آموزش بازاریابی مطلب های مختلفی بیان گردیده است. این مبحث امروزه یکی از مبحث های مطرح در بازاریابی و مدیریت است. در این مطلب به بیان ابعاد دیگری از این مبحث جذاب می پردازیم.

اصطلاح بنچ مارک یا همان نقاط مبنا (معیار) بر گرفته شده از علائم افقی مخروط است که نقشه برداران در سازه های سنگی به جا می گذاشتند و این مفهوم در آموزش بازاریابی مورد تاکید قرار می گیرد. در این سازه های سنگی یک فاز به شکل نیمکت ( Lمانند ) قرار می گیرد که بتواند یک میله سطح سنج در همان محل در آینده قرار داد. این علائم معمولا با یک فلش زیر خط افقی نشان داده می شود. بیشترین استفاده ارزیابی ( سنجش ) در اندازه گیری عملکرد، به وسیله یک شاخص است، این شاخص می تواند هزینه در هر واحد اندازه گیری، بهره وری در هر واحد اندازه گیری، زمان چرخه از X در هر واحد اندازه گیری و یا نقض در هر واحد اندازه گیری باشد و به عنوان یک واحد متریک ( METRIS ) می تواند با بقیه مقایسه شود. ممکن است فکر کنید این مبحث چه نقشی می تواند در آموزش بازاریابی داشته باشد؟ اما Benchmarking اهمیت فوق العاده ایی در آموزش بازاریابی دارد که در ادامه به آن اشاره می کنیم.

در سال ۱۹۹۶، مجله ای به نام Benchmarking ( یک مجله بین المللی ) منتشر شد.

در سال ۲۰۰۸ طی یک نظر سنجی (بررسی ) جامع توسط the global benchmarking network ( شبکه الگو برداری جهانی ) که نماینده ۲۲ کشور است برگزار شد. این دو مورد؛ آغازی بر نقش Benchmarking در آموزش های بازاریابی بود.

بیانیه های مربوط به ماموریت ( mission ) و چشم انداز ها ( vision ) همچنین نظر سنجی مشتری ها ( کارفرما ها) از بیشترین نرم افزار های بهبود از بین ۲۰ ابزار هستند که توسط ۷۷ درصد سازمان ها استفاده می شود، و این مطلب در تمام آموزش های بازاریابی مطرح است و با تحلیل و آنالیز SWOT که بر گرفته از کلماتی بابت نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تحدید ها هستند (۷۲ درصد) و همچنین محک های غیر رسمی ( ۶۸ درصد ) و عملکرد تعیین معیار ۶۹ درصد و بهترین عمل الگو برداری شده ۳۹ درصد مورد استفاده قرار می گیرد.

در آموزش بازاریابی؛ عملکرد تعیین معیار، معیار های غیر رسمی، SWOT و بهترین عمل ارزیابی از ابزار هایی هستند که امکان محبوبیت آن ها در سه سال آینده بیشتر خواهد شد. بیش از ۶۰% سازمان ها در حال حاضر در آموزش های بازاریابی خود از این ابزار استفاده نمی کنند، اما طی تحقیقی نشان داده شده است که در آموزش بازاریابی تمامی این سازمان ها در سه سال آینده؛ این امکان وجود دارد که از آن ها استفاده شود. تمامی مواردی که به آن اشاره شد نشان دهنده ی این است که در آموزش بازاریابی توجه به نقش و اهمیت Benchmarking مورد تاکید است و امروزه بسیاری از شرکت ها در آموزش بازاریابی به نیرو های خود از آن بهره مند می گردند تا برای آینده آماده گردند.

 

دپارتمان آموزش و بازاریابی شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات فاواکو

ratingValue4.8 worstRating 1 bestRating 5 reviewCount 5504