طراحی نرم افزار کنکور در خانه

نام پروژه : طراحی نرم افزار کنکور در خانه

کارفرما : گروه آموزشی فرهنگی ترنم

تکنولوژی : Lua Language , Adobe flash

ویژگی : فشرده سازی اطلاعات ، 5 محیط متفاوت ، طراحی کاربر پسند

دنبال کردن این مطلب

طراحی نرم افزار کلید دانش

نام پروژه : طراحی نرم افزار کلید دانش

کارفرما : گروه آموزشی ترنم 

تکنولوژی :  Lua Language , Adobe flash

ویژگی : فشرده سازی اطلاعات ، 4 محیط متفاوت ، طراحی کاربر پسند

دنبال کردن این مطلب
دنبال کردن این مطلب
دنبال کردن این مطلب
دنبال کردن این مطلب