نمونه کارها

طراحی پروژه مالتی مدیا فرش شبستان

نام پروژه : طراحی مالتی مدیا فرش شبستان

کارفرما : جناب آقای تاجیک مدیرعامل فرش شبستان

تکنولوژی : Adobe Flash , Action Script

ویژگی : حجم بسیار پایین ، سرعت اجرای بالا ، طراحی کاربر پسند

دنبال کردن این مطلب

طراحی نرم افزار کنکور در خانه

نام پروژه : طراحی نرم افزار کنکور در خانه

کارفرما : گروه آموزشی فرهنگی ترنم

تکنولوژی : Lua Language , Adobe flash

ویژگی : فشرده سازی اطلاعات ، 5 محیط متفاوت ، طراحی کاربر پسند

دنبال کردن این مطلب

طراحی نرم افزار کلید دانش

نام پروژه : طراحی نرم افزار کلید دانش

کارفرما : گروه آموزشی ترنم 

تکنولوژی :  Lua Language , Adobe flash

ویژگی : فشرده سازی اطلاعات ، 4 محیط متفاوت ، طراحی کاربر پسند

دنبال کردن این مطلب
دنبال کردن این مطلب
دنبال کردن این مطلب
دنبال کردن این مطلب
ratingValue4.8 worstRating 1 bestRating 5 reviewCount 265